Noodlanding voor het klimaat

Beeld en tekst door Mirjam Offringa

 

Het ziet er indrukwekkend uit. Strak getrokken lijnen doorkruisen de lucht. Maar de lijnen worden door vliegtuigen. Op één en hetzelfde moment  tel  ik maar liefst 7 lijnen, die horizontaal, diagonaal en verticaal de hemel bestormen. Ze blijven ongeveer 5 minuten zichtbaar en  verdwijnen  daarna als mist voor de zon.  Daarna worden, langs diezelfde blauwe hemel, opnieuw nieuwe lijnen getekend. De een nog gevraagd dan de ander..

#fijnstof #stikstof #Co2 #uitstoot #milieuvervuiling #stopluchtvaartgroei #reddeaarde #klimaatverandering #noodlandingvoorhetklimaat